Aktualności

„Łączy nas Słupsk!” ale „Dzieli nas Sport!”


                                                                                           List otwarty

Nasz Klub stoi przed bardzo trudną decyzją, czy dalej kontynuować szkolenie w ramach zajęć pozalekcyjnych i uczestniczyć w rozgrywkach Lig Wojewódzkich w Piłce Ręcznej Dziewcząt, czy zawiesić zajęcia pozalekcyjne i wycofać Klub z rozgrywek ligowych,  co powoduje zawieszenie działalności Klubu.

Od roku szkolnego 2018/2019 zostaliśmy zaskoczeni decyzją Miasta. Wprowadzono obowiązkowe odpłatności za korzystanie ze szkolnych hal sportowych. Mimo że w miesiącu czerwcu 2018 złożyliśmy pisma o udostępnienie nieodpłatnie hal sportowych przy I LO oraz Gimnazjum nr 4 do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi. Mija połowa września i jedynie dzięki wręcz uporczywemu dopytywaniu otrzymaliśmy informację, jakie stawki będą obowiązywały za wynajem szkolnych hal sportowych.

Dla naszego Klubu oznacza to wzrost wydatków za korzystanie ze szkolnych hal sportowych o 20960,00 zł. Analiza kosztów wynajęcia hal sportowych w załączniku. W poprzednim sezonie mieliśmy możliwość korzystania z hali sportowej przy gimnazjum nr 4 nieodpłatnie, w tym sezonie już takiej możliwości nie ma.

 

Bardzo dziwi fakt zróżnicowania cen w obiektach szkolnych i Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Koszt zajęć treningowy trwających 90 minut uwzględniający cennik preferencyjny dla stowarzyszeń i klubów sportowych zarejestrowanych na terenie Miasta Słupska:

  1. Hala Gryfia                                15,00 zł.
  2. Hala przy Gimnazjum nr 4    90,00 zł.
  3. Hala przy I LO                         103,32 zł.

Niestety nie możemy korzystać z Hali Gryfia mimo to, że jest to hala pełnowymiarowa do piłki ręcznej ponieważ nie posiada wymalowanych linii boiska do piłki ręcznej i bramek. Ponadto parkiet jest w tak złym stanie, że przysuwanie koszy do koszykówki powoduje jego dalsze niszczenie.

W hali przy I LO od sześciu lat jest uszkodzona tablica wyników i ciągle nie ma środków na jej naprawę. Zaproponowaliśmy naprawę tablicy i wymianę barterową faktura za naprawę tablicy za fakturę za wynajem hali. Niestety nikt ani w szkole ani w mieście nie był w stanie podjąć decyzji. Cztery lata temu zakupiliśmy siatki do bramek, które uległy zniszczeniu choć nie tylko my korzystamy z tego obiektu, oczywiście nie ma środków na zakup nowych. Trybuny dla widowni nie były konserwowane od wielu lat, rozsuwanie i zsuwanie ich jest bardzo utrudnione. Dodatkowo jesteśmy obarczeni kosztami mycia hali wynajmując firmę zewnętrzną. Ponosimy również koszty wynagrodzenia dla pracowników szkoły, którzy obsługują halę w dniach kiedy są rozgrywane mecze, ponieważ są to dni wolne od pracy słupska oświata nie ma środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Najlepiej na tym tle wypada hala przy gimnazjum nr 4, która jest zadbana i wszystko w niej jest sprawne. Ponosiliśmy tam „tylko” koszty wynagrodzenia dla obsługi hali i zakupu środków czystości, niestety bajka nie trwa wiecznie i od tego sezonu będziemy musieli ponieść koszty wynajmu.

Od roku 2014 postawiliśmy na szkolenie dzieci i młodzieży. W tym roku szkolnym współpracując ze Szkołą Podstawową nr 3 w Słupsku została utworzona klasa czwarta sportowa o profilu piłka ręczna dziewcząt, kontynuowane jest szkolenie w klasie piątej, szóstej, siódmej i ósmej. Jest to jedyna taka oferta dla dziewcząt w Słupsku. W 2014 roku rozpoczęliśmy cykl turniejów „Trenuj Graj Zwyciężaj” dedykowanych dla dziewcząt uczęszczających do klas sportowych o profilu piłka ręczna dziewcząt ze szkół podstawowych nr 2, 3, 4, 5, 10. Obecnie klasy sportowe o profilu piłka ręczna dziewcząt istnieją tylko w szkołach podstawowych nr 3 i 10, za trzy lata pozostanie tylko SP 3. Od roku szkolnego 2016 turnieje „Trenuj Graj Zwyciężaj” są dedykowane dla klas czwartych, dla klas piątych i szóstych została utworzona Auto Diug Słupska Liga Piłki Ręcznej. W roku 2017 do ligi przystąpiła drużyna ze Sławna a w roku obecnym do ligi dołączyły jeszcze dwie drużyny z Koszalina oraz jedna z Główczyc, razem w lidze udział weźmie osiem drużyn. Z roku na rok posiadamy coraz wyższe roczniki by w roku 2020 osiągnąć ciągłość szkolenia od trzeciej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Osiągniemy wtedy taki system szkolenia, który  pozwoli na wyszkolenie zawodniczek w takim stopniu, aby mogły uczestniczyć w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet i uzyskały awans do I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet. W 2020 roku do rozgrywek lig wojewódzkiej mają być zgłoszone drużyny juniorek starszych, juniorek młodszych, dwie drużyny młodziczek i drużyna dzieci. Przez ostatnie lata udało nam się pozyskać przychylność słupskich przedsiębiorców co zaowocowało pomysłem zorganizowania wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, Mistrzostw Słupska Klas Trzecich Szkół Podstawowych w Dwa Ognie o Puchar Słupskich Przedsiębiorców.

Dobrym przykładem współpracy władz miasta z klubami sportowymi jest miasto Kwidzyn, gdzie wszystkie klubu mogą korzystać z obiektów sportowych nieodpłatnie i sport jest na wysokim poziomie.

W czym nasza młodzież jest gorsza, że przez zaniedbania nie z naszej winy będzie zmuszona ponosić o wiele większe koszty niż młodzież z innych klubów korzystająca z obiektów SOSIR-u gdzie koszty są o wiele niższe. W naszym Klubie, jak i w innych działających na teranie Miasta Słupska szkolona jest młodzież  uczęszczającą do słupskich szkół, tym bardziej dziwi podejście władz miasta, które zamiast łączyć, jeszcze bardziej dzieli na tych co mają taniej i na tych co muszą zapłacić dużo więcej.

Wierzę, że Władze Miasta będą w stanie wytłumaczyć naszej młodzieży i ich rodzicom, dlaczego tylko nasz Klub musi ponosić tak wysokie koszty wynajmu szkolnych hal sportowych. Nie zajmujemy się pozyskiwaniem środków finansowych dla ratowania budżetu miasta.

Jesteśmy Klubem działającym na zasadzie Uczniowskich Klubów Sportowych, których działanie określa „Ustawa o Sporcie” oraz „Ustawa o Stowarzyszeniach”. Owe regulacje nie przewidziały możliwości przekształcenia się w Stowarzyszenie posiadające KRS co umożliwiło by prowadzenie działalności gospodarczej i łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych. Założenie nowego stowarzyszenia posiadającego KRS  pozbawia nas w okresie 2-3 lat możliwości starania się w wielu miejscach o dotacje, gdzie jest wymóg istnienia stowarzyszenia dłużej niż jeden rok. Nie mogąc prowadzić   działalności   gospodarczej   pozyskiwanie   środków   finansowych   ograniczone   jest   do  darowizn, dotacji  i składek członkowskich.

Konkluzję z opisanej wyżej sytuacji zostawiam Państwu.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Robert Firkowski

Prezes MKS Słupia Słupsk