Trenuj Graj Zwyciężaj

Cel główny

 • Jednolity system szkolenia

Cel sportowy:

 • zwiększenie naboru zawodniczek
 • podniesienie poziomu szkolenia zawodniczek
 • wyszkolenie zawodniczek, które jako juniorki będą mogły grać w rozgrywkach I Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej

Trenuj Graj Zwyciężaj

Etapy szkolenia

 • gry i zabawy
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • poznanie gry w piłkę ręczną
 • rozwijanie umiejętności bycia w grupie
 • rozwijanie współpracy z partnerem
 • dostarczenie radości i satysfakcji ćwiczącym w treningu
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowia
 • rozwój cech motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości)
 • kształtowanie osobowości wychowanków z ukierunkowaniem na grę w piłkę ręczną
 • wyselekcjonowanie najzdolniejszych ruchowo do dalszego procesu szkolenia
 • kształtowanie cech woli pomagających łączyć naukę i treningi
 • rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań
 • rozwijanie sprawności fizycznej zgodnie z rytmem rozwoju biologicznego
 • rozwijanie sprawności fizycznej pod kątem wymogów piłki ręcznej
 • opanowanie techniki gry w piłkę ręczną
 • opanowanie taktyk gry indywidualnej i zespołowej
 • opanowanie posiadanych umiejętności technicznych i taktycznych podczas gry
 • udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Ręcznej
 • wzmacnianie cech woli pomagających łączyć naukę i treningi
 • rozwijanie sprawności fizycznej zgodnie z rytmem rozwoju biologicznego
 • rozwijanie potencjału ruchowego pod kątem określonej pozycji na boisku
 • rozwijanie techniki gry w piłkę ręczną
 • rozwijanie świadomości taktycznej indywidualnej i zespołowej
 • rozwijanie umiejętnego wykorzystania posiadanych umiejętności technicznych i taktycznych podczas gry
 • udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
 • Wzmacnianie cech woli pomagających łączyć naukę i treningi
 • Rozwijanie potencjału ruchowego, indywidualne treningi specjalistyczne zwiększające zasób umiejętności ruchowych
 • doskonalenie potencjału ruchowego pod kątem określonej pozycji na boisku
 • doskonalenie wszechstronnej techniki
 • doskonalenie taktyki indywidualnej i zespołowej
 • doskonalenie umiejętnego wykorzystania posiadanych umiejętności technicznych i taktycznych podczas gry
 • udział w rozgrywkach organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce I liga