Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu MKS Słupia


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu MKS Słupia odbędzie się w dniu 19.10.2021 r.(wtorek) w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej na Region Słupski al. Henryka Sienkiewicza 19 w Słupsku.

godzina 17.30 I tura

godzina 17.45 II tura.

Zapraszamy członków klubu.