Kontakt

Międzyszkolny Klub Sportowy „Słupia”
76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6
e-mail: biuro@slupiaslupsk.pl
Tel. +48 509 900 397
NIP 839-27-74-389
REGON 770805693
Konto bankowe PeKaO S.A. I oddział w Słupsku
20 1240 5790 1111 0010 5630 6946